Biopročišćivači

Veliki uređaji

Za veće zgrade ili naselja; Jedinični kapacitet od 100 - 200ES, serijskim nizanjem uređaja izvode se sustavi kapaciteta do 1000ES

Ovi se sustavi u pravilu sastoje od pumpne stanice (za akumulaciju veće količine otpadne vode koja dolazi u kratkom vremenskom periodu – npr. ujutro i navečer, te za kontinuirano doziranje iste tijekom cijelog dana), biološkog reaktora i spremnika za suvišak mulja. Voda se nakon obrade može ispustiti u okoliš ili akumulirati u posebnom spremniku – za korištenje prema potrebi.

Promjer izlazne cijevi kod ovih uređaja je 200 mm, ili drugi (po narudžbi).

Svi uređaji trebaju priključak na 380 – 400 V.

Izvedba uređaja moguća je na dva načina – izrada i ugradnja polipropilenskih jediničnih modula ili unutrašnja pregradnja i ugradnja tehnološke opreme u vodonepropusne betonske spremnike.

Projektiranje sustava izvodi se u skladu s normom HRN EN 12255-1:2002.

Ovi se uređaji izrađuju iz polipropilena u dvije varijante – kao cilindrični spremnici i kao kontejneri.
Pripremni radovi za ugradnju uključuju iskop prema dimenzijama uređaja i dubini ulazne cijevi, betoniranje podloge na koju se postavlja uređaj, te polaganje cijevi ulazne otpadne vode, odvodnih cijevi obrađene vode i el. instalacija za priključak na glavnu mrežu (preko odvojenog sata).


Tehničke karakteristike uređaja
90ES 100ES 120ES 150ES 200ES
Kapacitet (broj korisnika) 76-90 91-100 101-120 121-150 151-20
Potrošnja vode (m3) 13,50 15,00 18,00 22,50 30,00
BPK, ulazni (kg/d) 5,40 6,00 7,20 9,00 12,00
Promjer uređaja Ø(m) 3,57 3,85 4,30 4,70 5,34
Visina uređaja H(m) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Kota izlazne cijevi - dno H izl(m) 2,70 2,70 2,48 2,60 2,70
Potrebna snaga el. energije (W) 1,50 1,50 2,20 2,20 3,00
Potrošnja el. energije (kWh/d) 24,00 26,00 27,00 37,00 45,00

Napomena: u tablici nisu navedene dimenzije pumpne stanice niti spremnika za mulj, već se iste projektiraju prema uvjetima na terenu.