Biopročišćivači

Srednji uređaji od 30 - 75ES

Za pansione, male apartmanske ili stambene zgrade s 4 - 12 stambenih jedinica ili 21 - 75 korisnika

Sustavi za obradu otpadnih voda kapaciteta do 75 ES (ekvivalent stanovnika) primjenjuju se za pročišćavanje otpadnih voda iz pansiona, stambenih zgrada, manjih hotela, apartmana, restorana... Uređaji su projektirani u skladu s normama HRN EN 12566-3 i HRN EN 12255-1.

Kao i kod manjih uređaja za privatne kuće, oprema uključuje mehanički koš i biološki reaktor (uz dodatak spremnika za suvišak mulja prema potrebi) dok se za otpadne vode iz zajedničkih kuhinja i restorana dodatno isporučuje separator masnoća.

Za redovan rad uređaja potrebno je el. napajanje od 220 V (za puhalo kod uređaja za 30 i 40 ES), odnosno 380 V (za puhalo kod ostalih uređaja). Pripremni radovi za ugradnju uključuju iskop prema dimenzijama uređaja i dubini ulazne cijevi, betoniranje podloge na koju se postavlja uređaj, te dovođenje cijevi za otpadne vode i el. instalacije. Ukoliko se uređaj ugrađuje iznad razine zemlje, potrebno je dovodnu cijev otpadne vode priključiti na crpnu stanicu iz koje se otpadna voda kontinuirano dozira u pročišćivač.

Ukoliko se površina iznad uređaja treba koristiti za parking ili sl, potrebno je dodatno izgraditi nosive zidove i armiranobetonsku ploču, prema nacrtima koji se izrađuju ovisno o veličini uređaja i uvjetima na terenu. Kod uređaja većih od 60 ES, a i kod manjih kod kojih se predviđaju velike varijacije u dotoku preporučuje se ugradnja pumpne stanice uz automatsku regulaciju muljne pumpe (dodatna oprema).


Tehničke karakteristike uređaja
BIOMAT 30 BIOMAT 40 BIOMAT 50 BIOMAT 60 BIOMAT 75
Kapacitet (broj korisnika) 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 75
Potrošnja vode (m3) 4,5 6.0 7,5 9,0 11,2
BPK, ulazni (kg/d) 1,80 2,40 3,00 3,60 4,50
Promjer uređaja Ø(m) 2,40 2,95 3,14 3,14 3,60
Visina uređaja bez nastavka* H(m) 2,60 2,50 2,50 3,00 2,50
Kota ulazne cijevi - dno (m) 2,38 2,20 2,30 *** ***
Kota izlazne cijevi - dno H izl(m) 2,17 2,00 2,10 2,53 2,30
Promjer ulazne cijevi (mm)* 160 160 160 160 160
Promjer izlazne cijevi (mm)* 160 160 160 160 160
Potrebna snaga el. energije (W) 0,34 1,1** 1,1 1,1 1,5
Potrošnja el. energije (kWh/d) 6,1 12,0 15,0 18,5 21,0

*visina nastavka za ukopavanje u zelenu površinu = oko 70 cm; za ugradnju ispod betonske ploče uređaj se postavlja bez nastavka i poklopca
**opcija:manja potrošnja el. energije prema upitu
***Kota dna ulazne cijevi za uređaje ugrađene u zelenu površinu - prema nacrtu.

Promjer dovodne i odvodne cijevi definira se prilikom narudžbe.


Skica ugradnje u zelenu površinu – za uređaje BIOMAT30, BIOMAT40 i BIOMAT 50, veći uređaji ugrađuju se poluukopani (jedan dio ostaje iznad zemlje) ili se obzidavaju.

Napomena: Proizvođač zadržava pravo izmjene tehničkih podataka do kojih može doći daljnjim razvojem i usavršavanjem proizvoda.