Separatori

Separatori lakih tekućina

Separator lakih tekućina (ulja) odvaja ulja iz vode uz njihovo zadržavanje u posebnom odjeljku iz kojeg se periodički treba uklanjati. Prema normi HRN EN 858-1:2002 separatori se dijele na one I i II klase, s tim da je u vodi obrađenoj u separatoru II klase dozvoljen sadržaj ulja najviše 100 mg/l, dok je kod separatora I klase dozvoljeno najviše 5 mg/l ostatka ulja u vodi. Naši separatori projektirani su u skladu s propisanim tehničkim zahtjevima i spadaju u separatore I klase. Separatori se koriste za uklanjanje mineralnih ulja koje oborine isperu s kolnih i parkirnih površina, dok se voda iz koje je izdvojeno ulje drenira ili sakuplja u spremnike (prema propisima). Osim toga, separatori se ugrađuju na ispust iz automehaničarskih radionica prije daljnje obrade ili upuštanja voda u sabirne jame (prema propisima). Separatori nisu namijenjeni za obradu fekalnih voda niti onih zagađenih drugim sredstvima osim mineralnim uljima pa se mora spriječiti dotok takvih voda u separator. Separator izdvaja ulje na način da onečišćena voda ulazi u separator, taložive tvari padaju na dno a voda prolazi kroz koalescentni filter (material koji omogućuje da se sitne čestice ulja međusobno povežu u veće kapljice i isplivaju na površinu). Voda nakon prolaska kroz filter izlazi iz separatora. Na izlaznom dijelu nalazi se dio za uzimanje uzoraka obrađene vode. Separatori su opremljeni sigurnosnim zatvaračem koji prilikom dostizanja maksimalne količine akumulirane lake tekućine, daljnjim dotokom vode sprečava njezino istjecanje iz separatora.

- Separatori lakih tekućina za zelenu površinu

- Separatori lakih tekućina za kolnu površinu


Separatori masnoća

Kod zamašćenih otpadnih voda iz kuhinja restorana neophodno je što bliže izvoru onečišćenja ugraditi separator masnoća (mastolov) koji će zadržati masnoću i spriječiti njezino dalje taloženje na unutrašnjosti odvodnih cijevi. Osim začepljenja cijevi, veće količine masnoća u otpadnoj vodi mogu loše utjecati na proces pročišćavanja otpadnih voda, pa je i zbog toga neophodna ugradnja separatora. Naši su separatori masnoća projektirani u skladu s normom HRN EN 1825-1.

- Separatori masnoća zelenu površinu

- Separatori masnoća za kolnu površinu