Biopročišćivači

Mali uređaji od 4 - 20ES

Privatne kuće sa 1-3 stambene jedinice, odnosno 2-20 korisnika.

Mali uređaji za obradu otpadnih voda ugrađuju se umjesto septičkih jama (ili uz njih, prema zahjevu kupca) te obrađuju zbirne otpadne vode iz kućanstva. S obzirom da u ovim otpadnim vodama nema otpada koji bi se trebao tretirati kemijskim putem, uređaji sadrže grubu rešetku za zadržavanje krupnog otpada nakon kojeg se odvija višestupnjevit biološki proces (bez buke i neugodnih mirisa), a rezultat je voda koja se može odmah koristiti za navodnjavanje. Uređaji su projektirani u skladu s normom HRN EN 12566-3.

Pripremni radovi za ugradnju uključuju iskop prema dimenzijama uređaja i dubini ulazne cijevi, betoniranje podloge na koju se postavlja uređaj, te dovođenje cijevi za otpadne vode i el. instalacije. Ukoliko se uređaj ugrađuje iznad razine zemlje, potrebno je dovodnu cijev otpadne vode priključiti na crpnu stanicu iz koje se otpadna voda kontinuirano dozira u pročišćivač.

Kod ugradnje uređaja ispod parkirališta potrebno je dodatno izgraditi nosive zidove i armiranobetonsku ploču, prema nacrtima koji se izrađuju ovisno o veličini uređaja i uvjetima na terenu.


Tehničke karakteristike uređaja
4ES 6ES 10ES 15ES 20ES
Kapacitet (broj korisnika) 2 - 4 3 - 6 5 - 10 9 - 15 14 - 20
Potrošnja vode (m3) 0,6 0,9 1,5 2,25 3,0
BPK, ulazni (kg/d) 0,24 0,36 0,60 0,90 1,20
Promjer uređaja Ø(m) 1,33 1,40 1,85 2,00 2,40
Visina uređaja H(m) 1,50 1,50 1,75 2,00 2,00
Kota izlazne cijevi - dno (m) 1,11 1,26 1,30 1,63 1,55
Promjer ulazne cijevi (mm)* 110 110 125 125 125
Promjer izlazne cijevi (mm)* 110 110 125 125 125
Potrebna snaga el. energije (W) 60 90 120 150 200
Potrošnja el. energije (kWh/d) 1,0 1,0 2,4 3,1 3,8
*standardna oprema, ili prema narudžbi

*visina nastavka za ukopavanje u zelenu površinu = oko 70 cm; za ugradnju ispod betonske ploče uređaj se postavlja bez nastavka i poklopca

Uređaj treba priključak na 220 – 230 V za napajanje puhala zraka.