Biopročišćivači

Komunalni i industrijski sustavi

Za naselja i industrijske pogone

Sustavi kapaciteta većeg od 1000 ES (ekvivalent stanovnika) u pravilu su betonske konstrukcije a priključuju se na lokalnu kanalizacijsku mrežu naselja ili grada. Time se bitno smanjuju troškovi izrade pojedinačnih septičkih jama i troškovi odvodnje i zbrinjavanja otpadnih voda.

Sustavi za obradu industrijskih otpadnih voda projektiraju se pojedinačno prema količini i vrsti onečišćenja prisutnih u otpadnoj vodi.

Ulazni parametri koji se koriste za projektiranje komunalnih i industrijskih sustava su slijedeći:


  • vrsta otpadnih voda – komunalna, tehnološka, vrsta industrije
  • najveća i najmanja dnevna/mjesečna potrošnja vode
  • potrošnja vode po danima u tjednu i po mjesecima u godini (eventualno i po satima u danu)
  • najveće i prosječno opterećenje otpadnih voda (analize – satne, dnevne... - prema procjeni)
  • planirano povećanje kapaciteta
  • kvaliteta i buduća namjena obrađene vode

Kod velikih uređaja za pročišćavanje isplativo je vodu obraditi do stupnja potrebnog za korištenje npr. za ispiranje sanitarnih čvorova, dok se za navodnjavanje i pranje parkirališta voda nakon biološkog tretmana može koristiti bez dodatne obrade.

Naša tehnologija biološkog pročišćavanja naročito je učinkovita kod obrade otpadnih voda iz prehrambene industrije (mljekare, sirane, klaonice…). Sustav obrade otpadnih voda može se prema potrebi nadograditi kemijskim stupnjem obrade.