Česta pitanja

Pitanja o biopročišćivačima

Kako radi uređaj?

Otpadna voda najprije dospijeva u prvu komoru uređaja gdje odmah dolazi u kontakt s aktivnim muljem i počinje proces obrade. Slijedi višestupnjevit proces gdje se uz pomoć mikroorganizama iz aktivnog mulja i zraka koji dobavlja puhalo odvija razgradnja čestica otpada iz otpadne vode. Voda cirkulira u uređaju i cijelo vrijeme obrade je u kontaktu s biološki aktivnim muljem. Na kraju se bistra voda izdvaja iznad sloja mulja (to je moguće zbog pahuljaste forme mulja) i teče u upojni bunar ili spremnik za daljnje korištenje.

Koliko se dugo voda zadržava u uređaju?

Naši su uređaji projektirani na način da se voda u uređaju zadržava minimalno 48 h.

Moram li uz biopročišćivač imati septičku jamu?

Ne, biopročišćivač se ugrađuje umjesto septičke jame. Bitno je jedino kod lokalnih službi provjeriti odobravaju li za Vaš objekt ugradnju biopročišćivača s II. stupnjem obrade otpadne vode.

Što su to aerobna i anaerobna faza razgradnje?

Aerobna faza je ona u kojoj se razgradnja odvija uz pomoć zraka iz puhala, a obuhvaća procese nitrifikacije – kada amonijak iz otpadne vode mikroorganizmi oksidiraju u nitrate i nitrite. Anaerobna faza nastavlja se na ovaj proces, događa se bez prisustva kisika i obuhvaća proces denitrifikacije – mikroorganizmi troše kisik iz nitrata i nitrita te ih na taj način prevode u elementarni dušik.

elementarni dušik. Paralelno s ovim procesima smanjuje se i sadržaj fosfata u otpadnoj vodi, jer mikroorganizmi koriste spojeve fosfora za svoj rast, te oni ostaju u biomasi (aktivnom mulju) do pražnjenja mulja.

Zbog čega se oko nekih biopročišćivača širi neugodan miris?

Neugodan miris pokazatelj je nepravilnog rada uređaja, a uzroci mogu biti sljedeći:

  • preopterećenost uređaja – ako u njega dolazi više otpadne vode ili je ona zagađenija od projektiranih vrijednosti (npr. kada se uređaj koji može obraditi 2 m3 sanitarne otpadne vode dnevno ugradi za objekt koji ispušta manje od 2 m3 otpadne vode dnevno, ali je većina otpadne vode iz kuhinje restorana, gdje je voda i do tri puta zagađenija od sanitarne otpadne vode)
  • nedostatak zraka – važno je izabrati odgovarajući kapacitet puhala zraka (uz naše uređaje puhala se isporučuju prema veličini uređaja, u skladu s predviđenim dotokom i zagađenjem vode prema standardnim vrijednostima u EU), a osim toga ne smije biti dužih zastoja u radu puhala, jer biološki mulj u tim uvjetima odumire
  • uređaj koji se ne održava i ne čisti nakuplja nerazgradivi otpad koji stajanjem ometa normalan rad uređaja; uklanjanje suviška aktivnog mulja u 1-2 navrata tijekom godine također je vrlo važno za uredan rad uređaja
  • bacanje kemikalija koje negativno utječu na biološki mulj (kiseline, lužine, otapala, dezinficijensi, antibiotici) u izljev može prouzročiti kompletno odumiranje mulja zbog kojeg se mulj mora ukloniti i uređaj ponovno pokrenuti u rad
  • ako upojna jama ili drenažne cijevi nisu pravilno izvedene može se dogoditi povrat obrađene vode u uređaj, što potpuno onemogućava njegov rad

Zbog svega toga važno je najprije odabrati uređaj odgovarajućeg kapaciteta (veličine), najbolje s 2-3 ES rezerve u kapacitetu, zatim uređaj ugraditi na pravilan način i održavati ga prema uputama proizvođača.

Koja se sredstva za čišćenje smiju koristiti u kućanstvu a da ne štete uređaju?

Sva uobičajena sredstva za čišćenje mogu se koristiti dok su razrijeđena i u umjerenim količinama. Preporučujemo korištenje proizvoda koji ne sadrže kemikalije štetne za okoliš, posebno ako će se obrađena voda ponovno koristiti za zalijevanje zelenila. Bitno je obratiti pažnju na deklaraciju sredstva za čišćenje, posebno ako je na njoj navedeno da je proizvod opasan za okoliš (oznaka opasnosti N) ili da proizvod šteti vodenim organizmima (oznake R50, R51, R52 i R53). Takve bi proizvode trebalo izbjegavati, a u slučaju kada nema alternative koristiti ih isključivo u razrijeđenom obliku - prema uputama na deklaraciji pojedinog proizvoda.

Česta pitanja o bazenima

Htjela bih bazen u svome dvorištu, ali vidim da ima jako puno vrsta i ne mogu odlučiti kakav bi mi bazen odgovarao. Na što treba paziti kod izbora bazena?

Najprije odlučite tko će u bazenu najviše boraviti (djeca, odrasli), koliko dana godišnje će se koristiti, a onda odredite željenu veličinu i najbolju poziciju za bazen u dvorištu (dalje od listopadnog drveća i grmlja, po mogućnosti na osunčanom mjestu veći dio dana). Kod bazena koji će se koristiti kratko vrijeme u ljetnoj sezoni i kod kojih ne želite puno posla oko održavanja, najbolji su izbor montažni bazeni koji se postave za nekoliko sati, lako se čiste, a s obzirom da nemaju velik volumen, ni potrošnja vode kod punjenja nije velika. Fiksni bazeni koji se ugrađuju u zemlju (ili djelomično u zemlju) mogu biti s konstrukcijom od čeličnog lima ili polipropilena, ili se zidovi bazena betoniraju uz drvenu ili drugu oplatu. Kod fiksnih bazena moguće je ugraditi hidromasažne mlaznice, sustav za protustrujno plivanje, svjetla i sl., dok kod montažnih to nije moguće. Bazene po tipu obično dijelimo na one sa skimerom (kod njih je razina vode 20-30 cm ispod ruba bazena) i na preljevne (gdje je voda u bazenu u razini okolnog terena).

Koliko često treba mijenjati vodu u bazenu?

Vodu u bazenu ne treba mijenjati već održavati kvalitetu vode fitriranjem i dezinfekcijom (kloriranjem ili drugačije), te nadopunjavati količinu koja ispari ili isteče iz bazena. Da bi voda u bazenu bila odgovarajuće kvalitete, jednom tjedno ili češće (ako se bazen intenzivno koristi) treba provjeriti pH i sadržaj slobodnog klora (ili na drugi način odrediti je li voda bakteriološki ispravna), a nakon toga po potrebi podesiti pH i eventualno dodati dezinfekcijsko sredstvo, sve prema uputama proizvođača bazena i u skladu s deklaracijom na kemikalijama za održavanje vode. Bazen nije potrebno prazniti čak ni preko zime, u vodu se može dodati sredstvo za prezimljavanje uz obvezno korištenje bazenskog pokrivača. Na početku sezone doda se veća količina dezinficijensa (prema uputama) dan-dva prije početka korištenja bazena.

Voda u mom bazenu postala je zelenkasta, a dno sluzavo. Trebam li isprazniti cijeli bazen?

Uzrok te pojave su alge koje se javljaju ako voda nije dovoljno klorirana. Trebate izvesti intenzivno kloriranje, s količinom klora većom od uobičajene (na deklaraciji proizvoda navedeno je koja je količina potrebna za "šok terapiju kloriranjem"), ostaviti da odstoji neko vrijeme (prema deklaraciji), a nakon toga vodenim usisavačem očistiti zidove i dno bazena. Pričekajte jedan dan nakon ovog tretmana prije ponovnog kupanja u bazenu. Alge mogu zbog neredovitog dodavanja klora razviti otpornost na klor, a u tom slučaju problem će riješiti dodavanje preparata s algicidnim djelovanjem.