Biopročišćivači

Biopročišćivači

Biološki uređaji za obradu otpadnih voda učinkovito uklanjaju onečišćenja prisutna u otpadnim vodama iz kućanstava, iz komunalnih otpadnih voda te iz otpadnih voda nastalih tijekom proizvodnog procesa, što se posebno odnosi na prehrambenu industriju (mljekare, sirane, klaonice, pivovare…).


Prednosti uređaja u odnosu na klasičan način zbrinjavanja otpadnih voda pritom su slijedeće:

  • Jednostavna ugradnja (dimenzije nekoliko puta manje od dimenzija septičkih jama)
  • Jednostavno rukovanje i niski operativni troškovi
  • Stupanj učinkovitosti razgradnje organskih onečišćenja 95-98%
  • Sniženje sljedećih parametara u otpadnoj vodi: KPK, BPK5, ukupne suspendirane tvari, amonijaka i ukupnog dušika do razine zahtjeva za ponovno korištenje ili ispuštanje u prirodni prijemnik manje osjetljivog područja (NN 87/10)
  • Zbog navedene kvalitete, obrađena voda može se ponovno koristiti: za zalijevanje, pranje parkirališta a nakon dodatnog postupka filtracije I dezinfekcije i za ispiranje sanitarnih čvorova
  • Proces se odvija bez neugodnih mirisa i buke, pa se sustav za pročišćavanje može ugraditi u neposrednoj blizini stambenih jedinica
  • Tehnologija prikladna i za kontinuiran, i za sezonski rad
  • Prirodna regulacija procesa osigurava minimalnu akumulaciju mulja
  • Kvalitetan materijal izrade nije podložan koroziji što jamči dugotrajnost